VRIENDEN VAN HEVERLEEBOS EN MEERDAALWOUD vzw

VACATURE TERREINMEDEWERKER DOODE BEMDE

Voor het beheer van het natuurreservaat

“De Doode Bemde”

(Oud-Heverlee, Bertem & Huldenberg),

zijn wij op zoek naar een

 

 

Terreinmedewerker (m/v)

 

Tijdelijk contract 6 maanden – full time (met mogelijkheid tot verlengen)

 

 

WARME WINTERAVONDEN

Deelgemeentehuis Heverlee

WARME WINTERAVONDEN

Gratis toegang

Ook de komende herfst en winter verwelkomen we je graag in het deelgemeentehuis van Heverlee voor een boeiende reeks lezingen. Iedereen is van harte welkom. De inkom is gratis! We starten telkens om 20.00u en laten gedurende twee uur een specialist in zijn of haar werkdomein aan het woord. Het belooft weer een leerrijk programma te worden!

EDUCATIEF PROJECT 2018-2019:  “KLIMMEN, ZINGEN, SPRINGEN: HUISMUS, KLIMOP, KRUISSPIN”

Van maandag 5 november 2018 tot en met vrijdag 5 april 2019

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw nodigt alle klassen van het lager onderwijs, derde kleuterklassen, scholen voor aangepast onderwijs, senioren en andere geïnteresseerde  groepen uit voor haar 37ste educatief project.

Op een interactieve manier komen de bezoekers heel wat te weten over de huismus, de klimop en de kruisspin. Met onvergetelijke verhalen leiden onze ervaren gidsen de bezoekers, gedurende 2 uur, door een knappe tentoonstelling met opgezette dieren, een korte film en allerlei educatieve doe-opdrachten. Het wordt een actieve en leerrijke voor- of namiddag.

 

Wanneer: van maandag 5 november 2018 tot en met vrijdag 5 april 2018.

Voor scholen elke schooldag in voor- (van 9 uur tot 12 uur) of namiddag (van 13 uur tot 15 uur). Gelieve zeker op tijd te komen!

Voor andere geïnteresseerde organisaties en groepen bij voorkeur op vrijdagnamiddag of tijdens kerst- en krokusvakantie. Wij kunnen slechts 1 klas/groep (maximum 25 personen) per halve dag ontvangen.

 

Waar: Infocentrum Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw – Deelgemeentehuis – eerste verdieping – Waversebaan 66, 3001 Heverlee. Het educatief project is een binnenactiviteit!  Bij mooi weer kan er gebruik gemaakt worden van het speeltuintje en de picnic-bankjes vlakbij het infocentrum, onder de kerktoren.

 

Kostprijs: € 50 per klas of groep van maximum 25 personen. Met deze bijdrage is de klas/groep tevens een jaar lang lid van onze vereniging en ontvang je driemaandelijks ons ledentijdschrift Tijdingen.

 

Reserveren kan vanaf nu: online via www.vhm.be

Reserveer tijdig uw bezoek!

Naast het educatief project, kan je ook steeds beroep doen op onze natuurgidsen voor het leiden van een natuurwandeling met doe-activiteiten (o.a. bodem- en wateronderzoek) in de onmiddellijke schoolomgeving én voor het begeleiden van bosklassen.

 

Vriendelijke groeten en van harte welkom!

Zet je beste hooivork klaar voor deze zomer!

NEEM DEEL AAN HET DOODE BEMDE-ZOMERKAMP!

INVENTARISATIE

HOLLE WEGEN 2018

Hou jij ook van de natuur en heb je zin om een handje toe te steken in het natuurreservaat? Dat kan! Van 15 t.e.m. 22 juli 2018 organiseren wij ons jaarlijks zomerkamp in de Doode Bemde.

 

Hooikamp?

Om de variëteit van bloemen en planten in de Doode Bemde te behouden, moeten de graslanden twee keer per jaar gemaaid en gehooid worden. Bij de percelen die te nat zijn, wordt het hooi manueel afgevoerd. We laden het hooi op karren en stapelen het op een grote berg.

 

Hard labeur en geen plezier?

Nee, het is voor iedereen ook een weekje vakantie en daarvan genieten we met volle teugen. Enkele andere activiteiten: zwemmen, fietsen, bevers spotten, kaarten, vleermuizenwandeling, vogels ringen, barbecue, nachtvlinders kijken, naar vroedmeesterpadden luisteren,...

 

Verblijf?

Uitvalsbasis is het Ontmoetingscentrum in de Beekstraat in Sint-Joris-Weert. Vandaar fietsen we naar de Doode Bemde.

Voor wie?

Iedereen vanaf 16 jaar met interesse voor natuur is welkom. Inschrijven kan per dag, of voor de hele week. Je kan online inschrijven via www.vhm.be of via het  inschrijvingsformulier in deze Tijdingen.

 

Prijs?

Per dag betaal je € 15 (of € 18 voor niet-leden) voor de overnachting + het eten: drie heerlijke maaltijden per dag.

Kom je een hele week dan kost dit € 90 (€ 70 voor -25 jarigen) als je lid bent van VHM of Natuurpunt, € 110 als niet-lid.

Lidgeld van VHM kost € 18.

 

Meer informatie?

Je vindt meer foto’s en info op www.facebook.com/doodebemde en www.vhm.be. Voor je andere prangende vragen kan je terecht op deze telefoonnummers: 016/23.05.58 (overdag), 0499/59.30.16 (’s avonds).

 

Tot dan!

 

 

TERUGKIJKEND NAAR DE VOORBIJE 50 JAAR

Graag jullie hulp

Ter gelegenheid van ons jubileumjaar willen wij in de loop van 2019 één of meer “Retrospectieve” Tijdingen laten verschijnen. Er is al een werkgroepje in de maak om alles voor te bereiden, maar we kijken reikhalzend uit naar steun. In jullie geheugens en zolders zitten ongetwijfeld nog gouden schatten uit die voorbije halve eeuw verborgen: : oude foto’s, “historische documenten”, leuke artikeltjes uit de oude doos, fijne herinneringen aan de dagen van weleer… Alles is welkom.

 

Heb jij zin om een bijdrage te leveren? Stuur dan een mailtje met je gegevens naar infocentrum@vhm.be. Alvast intens bedankt voor jullie medewerking.

Hugo Dehennin & Jan Etienne

Het Dijleland heeft de hoogste dichtheid aan holle wegen van West-Europa. Het zijn er maar liefst 1500, verspreid over het grondgebied van de 10 gemeenten van het Dijleland.

Ruim 10 jaar geleden werden ze allemaal één voor één bezocht om op te lijsten welke planten er te vinden zijn. Dat leverde een ongelofelijke schat aan informatie op. Je zou het kunnen beschouwen als een historisch document.

De voorbije jaren hebben we opnieuw een reeks van deze kleine landschapselementen bezocht om na te gaan hoe de situatie veranderd is. In 2018 zetten we dit werk verder.

Wie geïnteresseerd is om mee op stap te gaan en de flora van deze ravijnen te leren kennen, kan aansluiten bij één van de 11 uitstappen van eind april tot begin september.

Opgelet! Dit zijn geen gewone natuurwandelingen; we vullen de avond met het op naam brengen van plantensoorten, we maken gebruik van de flora en maken soortenlijsten. Dus: mensen die eens flink de benen willen strekken blijven misschien op hun honger zitten.

 

Rik Lenaert & Piet De Becker

VHM VERKIEZINGSMEMORANDA

Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 stelde Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw voor het nieuwe stadsbestuur van stad Leuven en de nieuwe gemeentebesturen van de gemeenten Oud-Heverlee, Bertem en Huldenberg een verkiezingsmemorandum op met daarin de aandachtspunten voor de komende beleidsperiode.

Hulde aan een VHM icoon: PUBLICATIES JOS MONNENS

Nu het weer lente wordt denkt VHM terug aan één van haar meest eminente leden en natuurvorsers: Jos Monnens. Hij verliet ons op 9 april 2017, nog geen maand nadat wij afscheid moesten nemen van onze voorzitter Jo Symons.

 

Hoe kunnen wij de herinnering aan Jos beter eren dan sommige van zijn publicaties, voornamelijk determinatieboeken, met toestemming van zijn weduwe Emma en ingescand door Dr. Peter Moulaert, ter beschikking te stellen van hen die hij zo graag inwijdde in de wondere wereld van grassen, varens, mossen en paddenstoelen?

Je kan hier de gids " Grassen" downloaden.

Je kan hier de gids " Mossen" downloaden.

Je kan hier de gids " Varens" downloaden.

WANDELEN DOOR STADSNATUUR, ANNO 2017. ONS EERSTE DIGITALE JAARBOEK!

NU BESCHIKBAAR!

Leuven, hippe winkelstad en culturele metropool voor de grote omgeving.

Maar achter de gevels van onze drukke studentenstad liggen groene, verborgen plekjes waar de natuur je tot rust brengt.

Klik op de foto en we nemen je mee langs twee uitgewerkte wandelingen. Je kan het GPX-bestand downloaden op de meeste GPS-programma’s. Er is een tablet- en phone-versie beschikbaar. Of je kan het pdf-document afprinten.

Veel wandelplezier!

 

EVERZWIJNEN IN HET DIJLELAND

Sinds een aantal jaar zijn er opnieuw everzwijnen in het Dijleland. Eerst wat aarzelend, maar intussen steeds meer ingeburgerd. Zagen we in het begin enkel sporadisch een zwervend mannetje, dan doken er recenter kleine groepjes op. In 2017 verschenen de eerste zeugen met jongen in de Doode Bemde. In Meerdaalwoud was dat al eerder het geval. Wilde zwijnen zijn spectaculaire dieren met een behoorlijke impact op hun omgeving. Voor de natuur betekenen ze een verrijking, maar in landbouwgebied kunnen ze behoorlijke schade veroorzaken. Een evenwicht vinden in die tegengestelde belangen is niet gemakkelijk. Daarom heeft de VHM al van bij het verschijnen van de dieren aangedrongen op overleg met alle betrokken partijen. Het beheer van een everzwijnenpopulatie moet je immers gezamenlijk aanpakken. Intussen zijn al verschillende overlegmomenten doorgegaan georganiseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. De andere deelnemers waren de lokale wildbeheereenheden en de Boerenbond. Over een globale visie is iedereen het eens, althans tijdens het overleg. Die komt er globaal op neer dat we geen everzwijnen willen op de landbouwplateaus. In de Dijlevallei en Heverleebos-Meerdaalwoud mag de soort blijven, maar wel binnen aanvaardbare perken. Hoe dit in de praktijk te brengen, is voor alle betrokkenen nog wat zoeken. Een concreet plan van aanpak op het terrein is er dus nog niet. Wij zullen hierin in elk geval onze verantwoordelijkheid nemen en hopen van de overige betrokkenen hetzelfde. We roepen intussen wel op om op een correcte manier te communiceren. Overdreven berichten over (vermeende) schade en aantallen dieren helpen niet om tot een degelijk beheer te komen. Hieronder vind je alvast alle berichten over de everzwijnen die we van bij het opduiken van de soort publiceerden in de tijdingen.

Lees verder

AKTIVITEITEN KALENDER

KLIMAATWERF "1001 BOMEN:

VIND-IK-LEUK

VERREKIJKERS GEZOCHT

ZIN OM EENS EEN DAGJE IN DE

NATUUR TE WERKEN?

BEZWAARSCHRIFTEN VHM VZW

Om onze leden op de hoogte te houden van onze acties op beleidsniveau, zullen de recent door VHM ingediende bezwaarschriften voortaan te raadplegen zijn op de pagina van de werkgroep Dijleland.

Meer weten...

 

Kan jij een oude verrekijker missen? Om een leerkoffer ‘Vogels beloeren’ samen te stellen zijn we op zoek naar verrekijkers.

De leerlingen zullen jou dankbaar zijn! Je kan de verrekijkers binnenbrengen op het VHM infocentrum, Waversebaan 66 in Heverlee.

Voor de schenkers is er een kleine verrassing.

IN HET VOORJAAR HEBBEN TWEEËNVEERTIG LEUVENAARS HUN KOESTERBOOM GENOMINEERD VOOR DEZE EREGALERIJ.

 

Ook na de einddatum bleven fanatieke boomliefhebbers hun nominatie doorsturen. Daaruit blijkt dat mensen zich verbonden voelen met hun stadsbomen.

Meerdere verhalen lokten een spontane glimlach uit vanwege de herkenbaarheid. Andere verhalen hadden eerder een trieste ondertoon. Waar inwoners vrezen voor het verdwijnen van hun prachtige bomen. Enkele veteraanbomen krijgen wat meer bekendheid

Deze lijst werd opgevraagd door de groendienst van Leuven. Zij willen bomen wat meer in de kijker zetten en zullen bij sommige exemplaren infobordjes plaatsen.

En zo is onze doelstelling bereikt: inwoners en stadsdiensten warm maken voor het behoud van deze prachtige levende natuur in de stad. Dank voor alle inzendingen!

Yvette Toison

De laatste zondagse werkdag van de vrijwilligers

zit er op. We bergen  de rieken en de zagen op tot de zomer. Zo kunnen de vogels zonder verstoring hun nest bouwen en kunnen de reeën in alle rust hun jongen werpen. Het is in deze periode dus zeker van belang op de paden te blijven en honden aan de leiband te houden. We zitten wel niet helemaal stil. Zo zullen we de wandelpaden af en toe maaien. We plannen ook een opfrisbeurt van de vogelkijkhutten en van de brug over de Leigracht op de voormalige tramdijk (rode wandellus). In juli starten we met de jaarlijkse maaibeurt van de graslanden. Wil je hier aan meewerken, neem dan zeker deel aan ons zomerkamp  inschrijvingsformulier

 

Geniet intussen van de komende bloemenpracht in de Doode Bemde.

NIEUWE OPENINGSUREN INFOCENTRUM

BESTEL ONLINE BIJ VEEAKKER EN STEUN VHM!

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN AL ONZE AKTIVITEITEN

VUL HIER DAN JE GEGEVENS IN EN WIJ HOUDEN JE OP DE HOOGTE

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Bedankt

De nieuwe openingsuren van het infocentrum van Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw zijn vanaf maandag 16 januari 2017:

 

Maandag: van 9 uur tot 17 uur

Dinsdag: van 9 uur tot 13 uur

Woensdag: van 9 uur tot 13 uur

van 14 uur tot 16 uur

Donderdag: van 9 uur tot 13 uur

Vrijdag: van 9 uur tot 13 uur

 

Een bezoek aan het infocentrum buiten deze uren kan op afspraak.

 

E-mail: infocentrum@vhm.be

Tel: 016/23 05 58

Veeakker, de Leuvense winkel (en distributiebedrijf) voor verantwoorde vlees-, vis- en nevenproducten, deed VHM een bijzonder mooi sponseringvoorstel: vanaf heden zal Veeakker 10% van hun online verkoop aan VHM-leden als steun doorstorten naar onze vereniging.  Let wel: dit geldt enkel voor online bestellingen via de webwinkel van Veeakker, ....

MEER WETEN

VHM vzw - Infocentrum Waversebaan 66, 3001 Heverlee - Telefoon en fax: 016/23 05 58 - e-mail: infocentrum@vhm.be - Privacyverklaring