VRIENDEN VAN HEVERLEEBOS EN MEERDAALWOUD vzw

INFOCENTRUM

In het infocentrum van Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw bevindt zich het secretariaat en tevens onthaal van de vereniging. Je vindt hier ook een uitgebreide bibliotheek met boeken en tijdschriften over natuur en leefmilieu die kunnen ontleend worden. In het infocentrum kan je ook terecht voor allerlei documentatie (folders, wandelkaarten, brochures, posters…) over de natuurgebieden in onze regio. In de VHM winkel zijn heel wat interessante publicaties, zoekkaarten, t-shirts en nestkastjes te koop. Een overzicht van deze artikelen vind je hier. Het infocentrum beschikt daarnaast ook over een uitgebreide collectie opgezette dieren die kunnen ontleend worden voor educatieve doeleinden.

Wil je met jouw vereniging, bedrijf, vrienden of familie graag de natuur intrekken onder begeleiding van een ervaren natuurgids of wil je met jouw klas of seniorenvereniging een bezoek brengen aan het educatief project van VHM vzw,  dan kan je dat reserveren via het infocentrum.

Infocentrum

Waversebaan 66 (1ste verdieping)

3001 Heverlee

Tel: 016/23.05.58

E-mail: infocentrum@vhm.be

 

Openingsuren:

Maandag: van 9 uur tot 17 uur

Dinsdag: van 9 uur tot 13 uur

Woensdag:

van 9 uur tot 13 uur

van 14 uur tot 16 uur

Donderdag: van 9 uur tot 13 uur

Vrijdag: van 9 uur tot 13 uur

 

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw (VHM) streeft naar de bescherming van de natuur en een gezond leefmilieu. Ze zijn vooral geïnteresseerd in de streek ten zuiden van Leuven, maar ook ver daarbuiten zijn ze actief. VHM wil de kennis van de natuur promoten en natuurbeleving stimuleren.

 

Regelmatig wordt er opgetreden tegen milieudelicten en met plannen- en beleidsmakers worden nauwe contacten onderhouden om de negatieve impact op de natuur te voorkomen of te minimaliseren.

Jaarlijks organiseert de vereniging meer dan honderd activiteiten: natuurexploraties, streekverkenningen, gezinsuitstappen en lezingen. Met de werkgroep ‘educatie’ richt VHM zich voornamelijk tot de jeugd met een jaarlijks wisselend educatief project.

 

 

De werking van de vereniging wordt opgedeeld in verschillende werkgroepen.

In samenwerking met het CVN leidt Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud eveneens natuurgidsen op, die de mensen tijdens natuurexploraties begeleiden. VHM staat ook in voor de uitbouw en het beheer van het 280 ha grote natuurreservaat ‘De Doode Bemde’ in de Dijlevallei.

 

VHM geeft ook driemaandelijks een tijdschrift uit: Tijdingen. Naast een update over de meeste recente ontwikkelingen in het Dijleland, kan je er ook beschrijvingen van wandelingen in terugvinden, weetjes voor de jongsten onder ons,...

 

Meer informatie over de vereniging en de verschillende publicaties kan u bekomen op het Infocentrum van VHM.

TERUG NAAR TOP

LID WORDEN

RAAD VAN BESTUUR

U kan kiezen voor een individueel of gezinslidmaatschap.

Voor elk van deze categorieën bedraagt het lidgeld 18 € per jaar.

Om lid te worden volstaat een overschrijving van het lidgeld op rekeningnummer

 

IBAN: BE74 4310 5250 0107

BIC: KREDBEBB van VHM vzw.

 

Geef duidelijk uw naam, voornaam en adres op aub. Voor een gezinslidmaatschap, gelieve ook de namen van de gezinsleden op te geven die woonachtig zijn op hetzelfde adres.

Blijft u graag op de hoogte van onze activiteiten, geef dan zeker ook uw e-mailadres op.

 

Nog makkelijker is een domiciliëringsopdracht door te geven. Uw lidmaatschap wordt dan jaarlijks automatisch vernieuwd. Vraag bij ons een SEPA-domiciliëringsformulier aan en bezorg het ons ingevuld en ondertekend terug. In tegenstelling tot vroeger moet u dus niet meer bij de bank een domiciliëring openen, wijzigen of stopzetten, maar rechtstreeks bij Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw.

 

Alle leden kunnen meestal gratis deelnemen aan heel wat van onze activiteiten en ontvangen 4 x per jaar ons tijdschrift Tijdingen. Voor georganiseerde en betalende busreizen is lidmaatschap vereist.

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud is een vereniging zonder winstoogmerk.

De vereniging steunt voor haar dagelijks bestuur op haar raad van bestuur.

 

voorzitter : Marc Artois

ondervoorzitter: Germaine Heeren

secretaris : Jos Lorent

penningmeester : Hubert Verbeke

 

 lid:

Piet De Becker -  Mie De Becker - Greet Sienap  - Yvette Toison - Bart Vercoutere - Hugo Dehennin - Jan Aerts

TERUG NAAR TOP

GIFTEN

U kan onze initiatieven, ondermeer de aankoop van natuurgebieden in het Dijleland, ook steunen door een gift te storten op het rekeningnummer:

 

IBAN: BE92 2300 0285 2123 - BIC GEBABEBB

 

met de duidelijke vermelding dat de storting een gift betreft

 (giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar).

 

U kan natuurlijk ook een maandelijkse gift doen via een domiciliëringsopdracht.

 

U kan ons ook steunen door middel van een duo-legaat.

TERUG NAAR TOP

VHM vzw - Infocentrum Waversebaan 66, 3001 Heverlee - Telefoon en fax: 016/23 05 58 - e-mail: infocentrum@vhm.be