Herinrichting

Doode Bemde

 Herinrichtingsprojecten

Doode Bemde herinrichtingsprojecten

Waarom

  Er gaan wat werken door een aannemer gebeuren in de Doode Bemde.
  Onderaan deze pagina leggen we uit:

  • welke werken en waar
  • timing
  • waarom

   

  In de groene balk geven we voortgang in de verschillende werfzones weer.


  Update 14 september:

  De werken zijn gestart (werkzone 2 op het kaartje). Voorziene werkduur 2-3 weken voor deze werkzone.
  We hopen dat direct daarna werkzone 1 kan aangepakt worden, maar dit is nog onzeker.

  Update 7 september:

  Zeer vermoedelijk beginnen de werken aan werkzone 2 (zie kaartje hierboven) op vrijdag 9 september. Daarom zal het knuppelpad vanaf donderdag 8 september over een lengte van 20 meter onderbroken worden. Wandelaars (en fietsers) kunnen nog passeren, mits ze bereid zijn van het knuppelpad te stappen. Voor minder mobielen is de doorgang niet aan te raden. Het knuppelpad zal vermoedelijk 3 weken onderbroken blijven.

  Tijdens de werkuren is het ook mogelijk dat de doorgang tijdelijk verboden wordt indien dit vereist zou zijn uit veiligheidsoverwegingen (kraanverkeer, vallende bomen).


  Aankondiging grote beheerwerken in De Doode Bemde

  In de zomer-herfst van 2022 staan twee projecten gepland in de Doode Bemde. Bedoeling is om een bloemrijke ruigte en twee vijvers voor de toekomst veilig te stellen. Het gaat om een deels dichtgegroeide ruigte langs het knuppelpad en de zuidelijke kliniekvijvers (nabij de vogelkijkhut De Roerdomp).

  De werken aan de vijvers (werkzone 1 op het kaartje) worden uitgevoerd in het kader van een ‘duurzaam biodiversiteitsproject’. De provincie Vlaams-Brabant subsidieert de werken, met daarnaast ook een deel eigen financiële inbreng van de Vrienden.

  Wat gaan we hier nu juist doen? De weggerotte stronken en wortels van de populieren die er ooit stonden, in combinatie met graafwerk van de bever zorgden voor grote lekken in de oostelijke dijken van beide vijvers. Ze zijn nu in dermate slechte staat dat we het waterpeil niet hoog genoeg meer krijgen. De meest zuidelijke vijver raakt helemaal niet meer gevuld. Het gevolg is een voortschrijdende verlanding. Om ijsvogel, woudaap, zomertaling en slobeend te behouden als broedvogel, is het hoog tijd om in te grijpen en de dijken te herstellen. Daarnaast hebben deze vijvers ook een cultuurhistorische waarde. Het zijn relicten van viskweek die vroeger hier en elders in de Doode Bemde plaatsvond. Het nabijgelegen Kasteel d’Overschie met omgeving (parkgebied en deel Doode Bemde) staat aangeduid als een beschermd dorpszicht waarvoor er in 2018 een erfgoedbeheersplan werd opgesteld.

  Het tweede project (werkzone 2 op het kaartje) kadert in het Natuurinrichtingsproject (NIP) uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Op drie locaties willen we deels met struiken dichtgegroeide moerasspirearuigten opnieuw open maken. In 2020 deden we dat al in een eerste zone langs de rechteroever van de Dijle net ten zuiden van de parking in de Reigersstraat. De zone langs het knuppelpad was voorzien voor augustus vorig jaar, maar door de zware overstromingen van juli was het toen niet mogelijk.

  We laten nu beide werken samenvallen. We proberen zo optimaal gebruik te maken van het nodige materieel. De kranen en rijplaten (om de bodem te beschermen) voor het ene project, kunnen vervolgens ingezet worden voor het andere. Dat spaart kosten en vrachtwagenritten uit.

  We kozen voor de periode augustus-oktober omdat het broed- en bloeiseizoen dan voorbij zijn en de Doode Bemde dan, in principe, het droogst is. In de winterperiode zouden de grote machines te veel schade veroorzaken aan de bodem. 

  We sluiten de Doode Bemde niet officieel af tijdens de werken, al kan de toegang tijdelijk wel belemmerd zijn door af- en aanrijdend kraan- en vrachtwagenverkeer.  Mogelijk stelt de aannemer ook een kort doorgangsverbod in bij acuut gevaar (vellen bomen, oversteek kraanverkeer). We zullen in elk geval een stuk van het knuppelpad tijdelijk moeten verwijderen. Doorgang zal daardoor wat moeilijker zijn tijdens de werken.

  De hinder voor de omwonenden zal nagenoeg onbestaande zijn, al zullen op sommige dagen wel vrachtwagens opduiken op de Lindenhoflaan/Elsenstraat. 

  De aanwezigheid van kranen en vrachtwagens in het hart van de Doode Bemde kan vreemd aandoen, al is dat in het verleden al meerdere keren gebeurd. De heringerichte zones zullen er de eerste maanden kaal uitzien. Maar vanaf volgend voorjaar wordt dit gecompenseerd in de vorm van een meer biodiverse natuur en het aantrekkelijk ogend halfopen landschap. De ruigtes die we in 2020 onder handen namen zien er intussen al erg mooi uit.