Reservaat

Doode Bemde

 Reservaat - uitbreiding

In 2015 keurde de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw een uitbreiding van natuurreservaat Doode Bemde goed.

Het erkend natuurreservaat, gelegen in de gemeenten Bertem, Huldenberg en Oud-Heverlee, werd uitgebreid met een oppervlakte van 9ha en 46a.

De totaal erkende oppervlakte komt door deze uitbreiding op 285ha.


Het begon einde 1980 met de aankoop van “de weide van Vonckx”, gelegen tussen de parking in de Reigersstraat en de Spoorweg Leuven-Ottignies.


De totale door VHM beheerde oppervlakte bedraagt ongeveer 300 ha. Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw zal de erkende percelen beheren volgens een goedgekeurd beheerplan.


Update 15 juli 2021: Overstroming in de Doode Bemde

Door de overvloedige regen van de afgelopen dagen en weken zijn er overstromingen van de Dijle geweest in de Doode bemde. Onderstaande spectaculaire video werd opgenomen op 30 juni 2021 in de buurt van knooppunt 103 aan het begin van de Tramdijk.

Er wordt verwacht dat de Dijle (half juli 2021) weer zal overlopen. Daarom is waakzaamheid geboden bij wie er wil gaan wandelen. Normaal gezien blijven de paden rond de komgronden toegankelijk mits waterdicht schoeisel.
In de winter komen zulke overstromingen wel vaker voor. In de zomer zijn ze eerder uitzonderlijk en mogelijks een gevolg van de klimaatverandering.

Deze uitzonderlijke weersomstandigheden tonen nogmaals het belang aan van natuurlijke valleien als waterbuffer. De Doode Bemde beschermt de Leuvenaars immers tegen wateroverlast.