Home

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) vzw


voor natuur en landschap in de brede regio rond Leuven


17/3: Update Corona 

Denk aan de richtlijnen van het Agentschap Natuur en Bos.
Jullie zijn welkom in de natuurgebieden maar blijf op de wandelpaden ! Dat is van belang voor de fauna en flora en ook voor uzelf.
Vandaag was het wel heel mooi weer, maar we hebben een lange regenperiode achter ons. Ook De Doode Bemde ligt er heel modderig bij.


13/3: Maatregelen Coronavirus

Gezien de beslissingen van de regering in het kader van het beperken van het verspreiden van het coronavirus zien wij ons verplicht  alle activiteiten te annuleren.

Ter verduidelijking: geen winteravond, geen wandelingen, geen werkdagen, geen vergaderingen in het IC,..
Ons infocentrum is enkel bereikbaar via mail en telefoon.
Het gebouw van ons kantoor is afgesloten.

We volgen de situatie en passen onze acties daarop aan. U verneemt dit via de website, facebook en nieuwsbrief.

Corona en natuurgebieden
Life time award

VHM in de kijker

Op woensdag 5 februari om 20h reikte de Leuvense Persclub in de wandelzaal van het Leuvense Stadhuis voor de 17de keer de Hugo De Keyserprijs uit.

De Leuvense Persclub bekroonde ook de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud. VHM mocht een Life Time Award in ontvangst nemen.

CURSUS NATUURGIDS 2020-2021:
Ons programma

We werken rond een brede waaier aan thema’s, die voor onze regio (stad Leuven en Zuid-Dijleland) belangrijk zijn.

In een reeks verplichte cursusonderwerpen krijg je een stevige basis rond natuurbeheer, ecologie en natuurbeleid. Enkele begrippen worden verduidelijkt: ecosysteem, habitat en biotoop. En wat is belangrijker: de biodiversiteitscrisis of klimaatverstoring? De sleutel is om beide crisissen tegelijk aan te pakken. Je ontdekt tevens hoe dieren, planten en landschappen samen leven. 
Daarnaast bieden wij een paar thema’s aan die specifiek verbonden zijn met onze vereniging: bosbeheer, natuur in de stad en gidsen van kinderen.
Tijdens de methodieklessen leer je hoe je een wandeling, workshop of andere educatieve activiteit uitwerkt. Oefenen kan in een gemoedelijke sfeer.

En dan zijn er de belangrijkste leermomenten op het terrein zelf. Onze ervaren gidsen begeleiden je in verschillende biotopen, met eigen specifieke natuurwaarden. Zo bezoeken we Meerdaalwoud (bomen en hun ecosysteem, geschiedenis en archeologie), Heverleebos (bosbeheer), de Doode Bemde (graslandbeheer en geologie), Arenbergpark en Egenhovenbos (voorjaarsbloeiers), het plateau van Leefdaal en Duisburg (met de holle wegen), het Rodebos en de Laanvallei met geologie, Wild Leuven en Bertembos en Koeheide.

Een vroege vogelwandeling met ontbijt mag ook niet ontbreken en we sluiten het cursusjaar af met een busreis naar de Westhoek (duinen). 
De lessen hebben telkens plaats op woensdagvoormiddag, theorie in ons leslokaal (VHM, Waversebaan 66 Heverlee). We starten op 2 september 2020 met een kennismakingssessie en sluiten af met de uitreiking van de getuigschriften eind juni 2021..

Inschrijven kan op de link van Natuurpunt-CVN.

Nieuwe cursus natuurgids
Educatief Project 2019-2020

Educatief Project 2019 -2020

Van 4 november 2019 tot en met 3 april 2020 kan je met je klas of groep naar het 38ste educatief project “Onder onze voeten: mol, mos, regenworm, madeliefje”. Info en inschrijven


Bosklassen

Ook het programma van de bosklassen staat nu op de website. Meer info.


Samen voor het bos van morgen

Er is een toenemende ongerustheid over wat er momenteel gaande is in de uitgestrekte bossen in onze streek. Vooral het beheer van Heverleebos oogst actueel kritiek. Wat Heverleebos en Meerdaalwoud betreft, beiden in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), zien we toch vooral positieve ontwikkelingen dankzij deskundig bosbeheer.

Samen met de Natuurstudiegroep Dijleland leggen we in een tekst (PDF) uit waarom.

Visietekst "Samen voor het bos van morgen"


Het Dijleland is een natuurparel door de aanwezigheid van de Doode Bemde, de Vlaamse natuurreservaten te Oud-Heverlee, het Grootbroek, het Meerdaalwoud en Heverleebos.

Er zijn ook diverse natuurparels verspreid doorheen het landschap. Eén ervan is het Rodebos.


Een netwerk van groenblauwe vingers dringt door tot in de stadskern Leuven...


De werkgroep Doode Bemde: doet o.l.v. de conservator met het beheerteam de aankoop van de terreinen en materiaal.

Zij maakt de beheersplannen en  stuurt de terreinploeg en vrijwilligers in de Doode Bemde aan.


Daarnaast zijn er nog 3 teams actief binnen de VHM; dit zijn de volgende:

Activiteitenkalender en natuurwandelingen; inventarisatie van biotopen

Jaarlijks educatief project: concept en lespakket voor leerkrachten

Opvolging ruimtelijke ontwikkelingen en beleid

in Dijleland

Onthaalpoort Torenvalk Blanden
Onthaalpoort Torenvalk Blanden
Nieuwjaarsreceptie VHM 2020
Zicht vanop de Torenvalk
Zicht vanop de Torenvalk
Zicht vanop de Torenvalk

Nieuws en/of recent gepubliceerd op de website (+ datum publicatie):

 • Actualisatie prijslijst artikelen in de VHM winkel (6/4/2020)

 • Fotoalbum  Nieuwjaarsreceptie januari 2020 (12/3/2020)

 • Bezwaarschrift ontwerp RUP parking benedenstad Leuven (9/3/2020)

 • Beroepsschrift stedenbouwkundige handeling “Verpleegsterschool” (6/1/2020)

 • Kalender werkdagen Doode Bemde voorjaar 2020 (4/1/2020)

 • Inschrijving Nieuwe cursus natuurgids (28/11/2019)

 • Fotoalbum feestweekend 14 en 15 september 2019 (17/9/2019)

 • Visietest "Samen voor het bos van morgen" (9/9/2019)

 • Visietekst rond vrijwilligers (5/9/2019)

 • Tracks van de wandelingen 50km in DIjleland (onderaan de webpagina, 10/8/2019)

 • Programma bosklassen (17/6/2019)

 • Inschrijving educatief project (3/6/2019)

Infocentrum VHM

Waversebaan 66 (1ste verdieping)

3001 Heverlee

Tel: 016/23.05.58

Ondernemingsnummer: BE0410963957

RPR Leuven