Bosklassen
educatie in de Doode Bemde

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud


Natuureducatieve activiteiten VHM
“Natuurbeleving, ook op kindermaat”


De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) hebben al jarenlang een educatieve werking met een groep natuurgidsen die allerlei natuuractiviteiten voor kinderen aanbieden. Hieronder ons volledig aanbod terug met diverse activiteiten rond verschillende thema’s.

Praktische informatie activiteiten:

We bieden deze activiteiten zowel aan tijdens Bosklassen (jeugdverblijf De Kluis te Sint-Joris-Weert) of als individuele activiteiten tijdens het schooljaar. Dit gebeurt altijd op aanvraag (via mail infocentrum@vhm.be of tel. 016/23.05.58). Activiteiten kunnen ook met elkaar worden gecombineerd om zo te komen tot een dagvullend programma. De praktische regelingen en afspraken gebeuren in onderling overleg met ons.

 • Duur: 2u tot 2u30 (flexibel)
 • Locatie:

Kunnen doorgaan op meerdere locaties:


  • Meerdaalwoud en Heverleebos: De Kluis (Sint-Joris-Weert), onthaalzone De Speelberg (Sint-Joris-Weert), onthaalzone De Torenvalk (Blanden) en het arboretum Heverleebos (Heverlee)
  • Streekhuis Dijleland aan het Zoet Water (Oud-Heverlee)
  • Natuurreservaat de Doode Bemde (Neerijse, Sint-Joris-Weert)
  • Leuven centrum

Verder bij het aanbod staat telkens indicatief vermeld waar welke activiteit kan doorgaan. In onderling overleg kunnen activiteiten ook elders plaatsvinden of in de eigen schoolomgeving.

 • Reserveren: Door contact op te nemen met ons infocentrum: mail infocentrum@vhm.be of 016/23.05.58 .
  Vermeld welke activiteit, waar en wanneer jullie willen wensen te volgen, hoeveel kinderen of personen deelnemen en welke leeftijd (leerjaar) ze hebben. Reserveringen krijgen we - indien mogelijk – graag min. 6 weken op voorhand.
 • Begeleiding: We rekenen één gids voor maximaal 25 kinderen. Bij grotere klassen of meerdere klassen voorzien we twee (of meer) gidsen.
 • Kostprijs: €45 per natuurgids per activiteit (te betalen na ontvangst van de factuur).
 • Doelgroep: Onze focus ligt op klassen van het lager onderwijs (vooral 2de en de 3de graad). Maar daarnaast bieden we onze activiteiten ook aan voor het middelbaar onderwijs en volwassenonderwijs. Onze gidsen passen de inhoud en methodiek steeds aan naargelang de doelgroep en de leeftijd.

 

 Ons educatief aanbod:

Hieronder vindt u een overzicht van al onze activiteiten. Er staat telkens bij waar en wanneer (in welk seizoen) de activiteit kan doorgaan met een korte beschrijving van de inhoud. Sommige activiteiten zijn onder voorbehoud omdat het nog niet zeker is of ze komend schooljaar 2021-2022 kunnen doorgaan.

1. Verkenning van het bos: “Het Bos door de bomen leren zien”
De Kluis – herfst

  • Kennismaking met het bos als levensgemeenschap en biotoop.
  • Bomen leren herkennen via de bladeren, schors, vruchten of zaden (en een bomenbingo).
  • Bomen meten (omtrek, hoogte)
  • Het ‘Gaaienspel’ en ‘Bomenbingo’.
  • Voedselketen, groei en ontwikkeling, materiekringloop van het bos…

 

2. “Op stap met de Boswachter of de Bosgids”
De Kluis, Streekhuis of de Torenvalk – jaarrond – door de boswachter of een van onze bosgidsen

  • De boswachter of bosgids neemt de kinderen mee op sleeptouw doorheen het bos en leert hen over de taken van de boswachter. Wie is hij? Wat doet hij? En wat drijft hem? En hoe beheer je nu een bos?
  • De kinderen maken kennis met de verschillende bostypes, bosfuncties en bosgebruikers.
  • Verschillend spannende en verrassende verhalen of weetjes over het bos.

 

3.“De Schatkist van Boris de bostrol”(vanaf november; onder voorbehoud)
Streekhuis – herfst – doelgroep: 2de graad lager onderwijs


Een speelse zoektocht doorheen het bos waarbij de kinderen kennis maken met enkele boomsoorten en de gebruikswaarden daarvan voor de mens. Boris de trol heeft een zak vol voorwerpen die hij niet kan thuisbrengen en vraagt de kinderen om hulp. Als ze slagen om deze objecten met de juiste boom te linken, krijgen ze sleutels waarmee ze op het einde een heuse schatkist kunnen openen.

 

4. Paddenstoelenwandeling: “Op stap met professor Zwam”
Streekhuis, De Kluis – herfst


Professor Zwam nodigt de kinderen uit om in groepjes op zoek te gaan naar verschillende soorten en vormen van paddenstoelen.

  • Wat is een zwam precies? Zwammen, schimmels en paddenstoelen? Hoe plantten ze zich voort? Gebruiken wij zwammen in ons dagelijks leven?
  • We gaan op zoek naar de grootste paddenstoel van het bos!

 

5. “Babbelende Bomen en Slimme schimmels”: over het geheime leven van bomen.
(vanaf november; onder voorbehoud)
Streekhuis, De Kluis – jaarrond


Korte wandeling gevolgd door een bosspel waarin kinderen het geheime leven van bomen ontdekken. Over hoe ze met elkaar communiceren en gebruik maken van ondergrondse schimmelnetwerken (mycorrhiza). Ze maken kennis met de codetaal van bomen en hoe ze verbonden zijn met het ‘Wood Wide Web’.

 

6. “Het menu van de Vogels”
Verschillende locaties - jaarrond

  • Wat eten vogels? ‘Elk vogeltje zingt én eet zoals het gebekt is.’
  • Allerlei wist-je-datje over vogels. Bijvoorbeeld: hoe komt het Winterkoninkje aan zijn naam? (met de Fabel van Michel Bournaud).
  • Kinderen leren de (bos-)vogels herkennen via opgezette exemplaren die ter plekke worden getoond.

 

7. Mini-workshop nestkastjes timmeren of insectenhotelletjes bouwen
Verschillende locaties - jaarrond

 

  • Kan in combinatie met “Het menu van de Vogels” (zie puntje 6)
  • Meerprijs van € 7 / bouwpakket nestkastje of € 8 / bouwpakket insectenhotelletje.

 

8. “Op zoek naar Vleermuizen!” (avondactiviteit met aanvang om 21u of later)
De Kluis – voorjaar vanaf mei en zomer

 

  • Presentatie (PowerPoint) of korte film over vleermuizen.
  • Uitleg en gebruik van batdetectors.
  • Gevolgd door een korte vleermuizenwandeling na zonsondergang.

 

9. Dierensporen: detectivewerk in het bos (vanaf november; onder voorbehoud)
De Kluis, Streekhuis of de Torenvalk – jaarrond


Als een echte woudloper op zoek gaan naar dierensporen in het bos. Sporen ontdekken en achterhalen welke bosdieren ze hebben achtergelaten.

 

10. Wateronderzoek: wat leeft er onder het wateroppervlak?
De Kluis, Streekhuis of de Doode Bemde – voorjaar vanaf april en zomer

 

  • Biologisch wateronderzoek van een poel.
  • Achterhalen van de biologische (soortendiversiteit) en chemische waterkwaliteit
   (pH en zuurstofgehalte).
  • Vangen van waterdiertjes en ze determineren met zoekkaarten.11. Educatief natuurbeheer in de Doode Bemde
Doode Bemde – jaarrond
 

  • Waarom doen we aan natuurbeheer? Wat verstaan we onder natuurbeheer?
  • Over het maaien en hooien van de graslanden en andere vormen van beheer.
  • Kinderen helpen een handje mee met het beheer van het reservaat bv. maaisel afvoeren of hout opruimen.

 

12. Educatieve natuurwandeling in de Doode Bemde
Doode Bemde – jaarrond


Een mooie wandellus doorheen ons natuurreservaat waarbij verschillende biotopen en landschappen aan bod komen zoals bos, moeras, grasland, vijvers en waterlopen (Dijle en IJse). De kinderen maken kennis met de natuur en alle soorten die op dat ogenblik te zien zijn. De gidsen maken er een echte ontdekkingstocht en belevingswandeling van.

 

13. “De Klimaatdokter”(vanaf december; onder voorbehoud)
De Torenvalk – jaarrond


Over de gevolgen van de klimaatverandering voor onze bossen en de natuur.

 

14. “Op safari in de stad”
Stad Leuven – jaarrond


Stadswandeling langs de groene plekjes in de stad Leuven. Gebaseerd op het ‘Dijlewolvenpad’ doorheen een aantal fijne stadsparkjes (Dijlepark, Rambergpark en Van Dalepark). Is er natuur in onze stad? En waar vind je die? De kinderen maken kennis met de verrassende stadsnatuur.