Educatie
39e educatief project

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud Werkgroep Educatie

Educatief project 2020-2021:


“Geroffel en gewriemel: spechten en mieren”


Van maandag 9 november 2020 tot en met vrijdag 2 april 2021


Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw nodigt alle klassen van het lager onderwijs, derde kleuterklassen, scholen voor aangepast onderwijs, senioren en andere geïnteresseerde groepen uit voor haar 39ste educatief project.
Op een interactieve manier komen de bezoekers heel wat te weten over spechten en mieren. Het wordt een actieve en leerrijke voor- of namiddag, waarbij alle zintuigen worden geprikkeld met allerlei doe-opdrachten, boeiende verhalen, leuke filmpjes en informatie op maat.

Wanneer: van maandag 9 november 2020 tot en met vrijdag 2 april 2021.
Voor scholen elke schooldag in voor- (om 9 uur) of namiddag (om 13 uur). Gelieve zeker op tijd te komen! Voorzie minstens 2 uur voor het bezoek.
Voor andere geïnteresseerde organisaties en groepen bij voorkeur op vrijdagnamiddag of tijdens kerst- en krokusvakantie. Wij kunnen slechts 1 klas/groep (maximum 25 personen) per halve dag ontvangen.

Waar: Infocentrum Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw – Deelgemeentehuis – eerste verdieping – Waversebaan 66, 3001 Heverlee. Het educatief project is hoofdzakelijk een binnenactiviteit! Bij mooi weer kan er gebruik gemaakt worden van het speeltuintje en de picknickbankjes vlakbij het infocentrum, in het park onder de kerktoren.

Kostprijs: € 50 per klas of groep van maximum 25 personen. Met deze bijdrage is de klas/groep tevens een jaar lang lid van onze vereniging en ontvang je driemaandelijks ons ledentijdschrift Tijdingen.

Reserveer tijdig je bezoek via onderstaande link:


De werkgroep educatie zorgt elk jaar voor een nieuw natuurproject.

Elk jaar wordt er een thema uitgewerkt, waarvan kinderen van de lagere school heel veel geheimen over de natuur ontdekken. In de werkgroep educatie zijn we met een 10 tal actieve werkers. Enerzijds hebben we een 7 tal vrijwilligers en anderzijds de mensen van het infocentrum die een belangrijke rol spelen om alles in goede banen te leiden.


We hebben ook een 5-tal lesgevers. Het zijn allen gediplomeerde natuurgidsen die de klassen ontvangen en hen zoveel mogelijk over de natuur laten ontdekken. Een les start ofwel om 9u of om 13uur en duurt ongeveer 2u tot 2u30, afhankelijk van jullie tijd.


Voor speciale groepen (bijvoorbeeld mensen met beperkingen) passen we graag ons programma aan. Neem ook hiervoor contact met het infocentrum op.


Naast het educatief project kan je ook steeds een beroep doen op onze natuurgidsen voor het leiden van een natuurwandeling met doe-activiteiten (o.a. bodem- en wateronderzoek) in de onmiddellijke schoolomgeving én voor het begeleiden van bosklassen.
Download hieronder de brochures van de voorgaande educatieve projecten:


Infocentrum VHM

Waversebaan 66 (1ste verdieping)

3001 Heverlee

Tel: 016/23.05.58

Ondernemingsnummer: BE0410963957

RPR Leuven