Lid worden


Lid worden ?


Leden ontvangen 4 x per jaar ons ledentijdschrift Tijdingen en kunnen aan bijna al onze activiteiten gratis deelnemen.


U kan kiezen voor een individueel of een gezinslidmaatschap. Voor scholen is er een klaslidmaatschap.

Voor elk van deze categorieën bedraagt het lidgeld 20 euro per jaar.


Om lid te worden volstaat een overschrijving van het lidgeld op rekeningnummer

BE72 1030 8647 0316 

op naam van VHM vzw.


Nog makkelijker is een domiciliëringsopdracht door te geven. Uw lidmaatschap wordt dan jaarlijks automatisch vernieuwd. Vraag bij ons een SEPA-domiciliëringsformulier (of download het hier) aan en bezorg het ons ingevuld en ondertekend terug.


U kan ons telefonisch of via mail contacteren voor lidmaatschap, of door het onderstaande webformulier in de vullen. Via het webformulier hebben wij dan meteen ook al uw gegevens. Klik op de link hieronder:


ledenkorting 25% bij Vaude Diestsestraat Leuven


Gift


U kan onze initiatieven - ondermeer de aankoop van natuurgebieden in het Dijleland - ook steunen door een gift te storten op rekeningnummer BE92 2300 0285 2123 met de duidelijke vermelding dat de storting een gift betreft (giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar).NIEUW: Belastingvrij schenken en schenken via een legaat

De Vlaamse Regering heeft de schenk- en erfbelasting voor goede doelen hervormd.
Vanaf 1 juli 2021 wordt in Vlaanderen de techniek van het duolegaat niet langer fiscaal interessant. Het ontvangen bedrag wordt inderdaad belast zoals elke andere erfenis.
Die wetswijziging is niet enkel van toepassing op nieuwe testamenten maar geldt eveneens voor bestaande testamenten waarin een duolegaat is opgenomen.

De nieuwe wetgeving biedt evenwel een hoopgevend alternatief. Vanaf 1 juli kunt u belastingvrij schenken en legateren aan onze vereniging.

Wat zijn de mogelijkheden:

1. U kan een testament maken met een bijzonder legaat. Hierbij legateert u bij voorbeeld een som geld aan onze vereniging. Onze vereniging is door de nieuwe wet vrijgesteld van erfbelasting. Het volledige bedrag komt dan ook ten goede aan onze werking (tot nu bedroeg de erfbelasting 8,5 %).

2. Ook een schenking (= gift met notariële akte) aan onze vereniging is vanaf 1 juli 2021 belastingvrij (tot nu bedroeg de belasting 5,5 %).

Zo kunt u nog steeds (een deel van) uw nalatenschap via een gewoon legaat zonder erfbelasting of via een schenking laten toekomen bij VHM vzw.
Wij zullen die gelden bestemmen voor het doel van onze vereniging of voor het doel van uw keuze.


VHM vzw neemt de verantwoordelijkheid op zich omtrent de privacy van de persoonsgegevens die we verwerken. Lees de privacyverklaring Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM)