Klimaatwerf_2


Koesterbomen


Klimaatwerf "1001 Bomen: Vind-Ik-Leuk"

Wij vinden bomen eigenlijk heel gewoon. Ze behoren bij de aankleding van de stad. Ze produceren zuurstof en zuiveren de lucht. We vinden schaduw en koelte onder hun brede kroon. Ze geven rust in de drukte van de stad. Bomen kunnen eeuwenoud worden. Bovendien vertellen bomen in de stad hun eigen verhaal: legendes, historische feiten, gekke weetjes of interessante boomverhalen. Wij kunnen niet zonder bomen. Bomen verdienen onze verwondering, ons respect en onze bescherming.


Daarom nodigden wij je uit om jouw koesterboom te nomineren. Deze bomen namen we op in een eregalerij. Een deskundige jury heeft de boom met het sterkste verhaal uitgekozen.


Ook na de einddatum bleven fanatieke boomliefhebbers hun nominatie doorsturen. Daaruit blijkt dat mensen zich verbonden voelen met hun stadsbomen.


Meerdere verhalen lokten een spontane glimlach uit vanwege de herkenbaarheid. Andere verhalen hadden eerder een trieste ondertoon. Waar inwoners vrezen voor het verdwijnen van hun prachtige bomen. Enkele veteraanbomen krijgen wat meer bekendheid


Deze lijst werd opgevraagd door de groendienst van Leuven. Zij willen bomen wat meer in de kijker zetten en zullen bij sommige exemplaren infobordjes plaatsen.

Hier is De Koesterbomen Eregalerij - deel 2:

Boswachter Marc uit Heverlee
Boswachter Marc uit Heverlee


Milleniumboomin het arboretum van Heverleebos.


In het jaar 2000 werd deze boom aangeplant in samenwerking met de groendienst van Leuven. Er werd voor een Zelkova serrata gekozen omdat dat geslacht tot de iepenfamilie behoort en iepen bijna allemaal uitgestorven zijn door de iepenziekte. De boom luidde ook een nieuw beheer in voor het arboretum van Heverleebos: een landschappelijk en ecologisch collectiebeheer met een mozaïek aan open ruimten.

Rita uit Heverlee
Rita uit Heverlee
Rita uit Heverlee
Rita uit Heverlee


Lindebomen


in de weide van het H.Hartinstituut te Heverlee (gezien vanuit de Groenstraat).


Tilia of linde komt voor in het noordelijk deel van Europa. De linde heeft zijn biotoop met name in beekdalen. Gecultiveerde lindebomen worden veel aangeplant in parken, langs dreven en in de stad. Een bloeiende linde lokt in juni wel honderden bijen en hommels naar zijn lekker geurende bloemen.  Heel typerend is de wortelopslag onderaan de stam, jonge scheuten waarmee de boom zich kan vermeerderen.

Rita hoopt dat dit mooie, rustieke landschap bewaard blijft en niet ten prooi valt van de recente bouwwoede in de Groenstraat.


Hilde uit Heverlee
Hilde uit Heverlee


Zomereikmet een stamomtrek van vier meter. Hij staat op een kleine helling, op een hoekterrein tussen de Geldenaaksebaan en de Milseweg in Heverlee.


Quercus robur  of zomereik is een lang levende, hardhout leverende loofboom. De eik heeft zich na de laatste ijstijd vanuit Zuid-Europa naar onze streken verspreid. We noemen hem daarom een inheemse soort.

Pieter uit Bierbeek
Pieter uit Bierbeek
Pieter uit Bierbeek


Noorse esdoorn


Noorse esdoorn of Acer platanoides komt oorspronkelijk uit Midden – en Oost-Europa, maar is in onze streken ingeburgerd. Acer betekent scherp; het hout werd voor speren gebruikt. Platanoides betekent gelijkend op de plataan.

De bladeren zijn handlobbig met 5 tot 7 toegespitste lobben. De vleugels van de vruchten staan ongeveer in elkaars verlengde. Bij harde wind kunnen de vruchten tot vier kilometer ver worden weggeblazen en tot 1000 m hoog in de lucht opstijgen (helikoptertjes).

Pieter herinnert zich de vele speelmomenten op het Philipspleintje. Opvallend zijn de vier grote takken. Waarschijnlijk is de boom vroeger gekandelaard, d.w.z. geknot in de vorm van een kandelaar.


Jan uit Wijgmaal

Plataan


op het plein aan de Remylaan van Wijgmaal.


De gewone plataan of Platanus acerifolia is een snel groeiende kruising van de oosterse en de westerse plataan.De boom wordt dikwijls aangeplant voor schaduw en om zijn sierwaarde in straten en op pleinen. Opvallend is de afschilferende schors.


Jan kiest één van de vele stoere bomen op het pleintje: zijn naam is Stoere. Alle bomen stelen mijn hart, zegt  Jan. Eén van hen roept mij op om hem aan te raken, tegen hem te leunen, hem te horen, met hem aan de andere kant van de natuur te komen, met hem één te zijn en zoals R.M. Rilke schrijft: ‘Ja mehr noch, zich hatte das Gefühl , bei weitem mehr Baum als Mensch zu sein’.

Frederik uit HeverleeLinde


in zijn tuin.


Tilia of linde komt voor in het noordelijk deel van Europa. Gecultiveerde lindebomen worden vaak geplant in parken en tuinen of langs dreven. Een bloeiende linde lokt in juni talrijke bijen en hommels naar zijn lekker geurende bloemen. Van deze bloempjes kan je lekkere thee maken.


Frederik zegt dat hun linde reeds honderd jaar oud is.

Ann uit Kessel-Lo
Ann uit Kessel-Lo
Ann uit Kessel-Lo

Paardenkastanje


op het Vredeplein in Kessel-lo.


Aesculus of paardenkastanje behoort tot een heel andere familie dan tamme kastanje en komt voornamelijk voor op het noordelijk halfrond. De witbloeiende Aesculus hippocastanum heeft handvormige samengestelde bladeren. Helaas heeft de soort af te rekenen met de paardenkastanjemineermot, waardoor vroegtijdig bladval optreedt en de boom verzwakt. Gelukkig brengt de groendienst een feromonenval aan in de boom om de motjes in de val te lokken.

Ann zegt dat het een heel bijzondere boom is. Volgens haar werd er ooit een loot ingeplant van een andere kastanje. In het voorjaar bloeit hij in twee kleuren, roze en wit. Ann zag nooit eerder zo’n boom en hoopt dat hij daar nog lang blijft staan.

Karel uit Heverlee
Karel uit Heverlee


Spaanse aak


aan zijn winkel te Korbeek-lo.


Acer campestre of veldesdoorn is meestal een struik en is waarschijnlijk de eerste esdoornsoort die ons land na de ijstijd op eigen kracht bereikt heeft. Het gaat hier om een gecultiveerde soort.


Karel heeft deze boom in een pot geplant als symbool voor de energie die hij de voorbije vijf jaar in zijn winkel gestoken heeft. Het was de start van iets nieuws, iets moois,  de afsluiting van een emotioneel verhaal. Het boompje staat ook symbool voor de nieuwe inrichting van de parking en voor een duurzamere wereld.