Home

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) vzw


voor natuur en landschap in de brede regio rond Leuven

Werkdagen Doode Bemde

Werkdagen Doode Bemde

Na de jaarlijkse vakantie en zomerwerkdagen starten we op zondag 24 september opnieuw op met de werkdagen in de Doode Bemde.

Iedereen welkom !

Meer info op de pagina's van de Doode Bemde en in onze kalender.


Nieuws en/of recent gepubliceerd op de website:
Het Dijleland is een natuurparel door de aanwezigheid van de Doode Bemde, de Vlaamse natuurreservaten te Oud-Heverlee, het Grootbroek, het Meerdaalwoud en Heverleebos.

Er zijn ook diverse natuurparels verspreid doorheen het landschap. Eén ervan is het Rodebos.

Een netwerk van groenblauwe vingers dringt door tot in de stadskern Leuven...

Het gebied maakt deel uit van de Brabantse wouden, één van de zes kandidaten Nationaal Park in Vlaanderen. Uiteindelijk worden er in 2023 drie finaal gekozen. De Brabantse Wouden strekken zich uit over meer dan 10.000 ha. 

De werkgroep Doode Bemde: doet o.l.v. de conservator met het beheerteam de aankoop van de terreinen en materiaal.

Zij maakt de beheersplannen en  stuurt de terreinploeg en vrijwilligers in de Doode Bemde aan.


Daarnaast zijn er nog 3 teams actief binnen de VHM; dit zijn de volgende:

Gidsen in opleiding

Activiteitenkalender en wandelingen met natuurgids; inventarisatie van biotopen

Logo Natuureducatie

Natuurateliers en natuureducatieve activiteiten voor kinderen

ruimtelijke planning Leuven

Opvolging ruimtelijke ontwikkelingen en beleid

in Dijleland

Snelle linken