Home

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) vzw


voor natuur en landschap in de brede regio rond Leuven

Paddenoverzetactie

Paddenoverzetactie Oud-Heverlee

De paddentrek is officieel begonnen. Zondagochtend 16 februari zijn er in Oud-Heverlee al 70 padden overgezet.
Als je graag eens wil deelnemen aan de paddenoverzet, neem dan contact op met de coördinator via de website: www.paddenoh.be

’s Ochtend kan je helpen de emmers leeg te maken en de diertjes aan de andere kant van de weg te tellen, determineren en weer vrij te laten, maar ’s avonds ga je in een klein groepje actief patrouilleren om de beestjes veilig richting vijvers te brengen.


VHM in de kijker

Op woensdag 5 februari om 20h reikte de Leuvense Persclub in de wandelzaal van het Leuvense Stadhuis voor de 17de keer de Hugo De Keyserprijs uit.

De Leuvense Persclub bekroonde ook de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud. VHM mocht een Life Time Award in ontvangst nemen


Life time award
Kaas en Spaghetti-avond 22 februari


We nodigen iedereen uit op onze jaarlijkse Kaas en Spaghetti-avond 

ten voordele van natuurreservaat de Doode Bemde op

Zaterdag 22 februari (vanaf 17u) in

GC De Roosenberg in Oud-Heverlee.


Bestellen kan ook op de webpagina online.

Nieuwe cursus natuurgids

CURSUS NATUURGIDS 2020-2021:
Ons programma

We werken rond een brede waaier aan thema’s, die voor onze regio (stad Leuven en Zuid-Dijleland) belangrijk zijn.

In een reeks verplichte cursusonderwerpen krijg je een stevige basis rond natuurbeheer, ecologie en natuurbeleid. Enkele begrippen worden verduidelijkt: ecosysteem, habitat en biotoop. En wat is belangrijker: de biodiversiteitscrisis of klimaatverstoring? De sleutel is om beide crisissen tegelijk aan te pakken. Je ontdekt tevens hoe dieren, planten en landschappen samen leven. 
Daarnaast bieden wij een paar thema’s aan die specifiek verbonden zijn met onze vereniging: bosbeheer, natuur in de stad en gidsen van kinderen.
Tijdens de methodieklessen leer je hoe je een wandeling, workshop of andere educatieve activiteit uitwerkt. Oefenen kan in een gemoedelijke sfeer.

En dan zijn er de belangrijkste leermomenten op het terrein zelf. Onze ervaren gidsen begeleiden je in verschillende biotopen, met eigen specifieke natuurwaarden. Zo bezoeken we Meerdaalwoud (bomen en hun ecosysteem, geschiedenis en archeologie), Heverleebos (bosbeheer), de Doode Bemde (graslandbeheer en geologie), Arenbergpark en Egenhovenbos (voorjaarsbloeiers), het plateau van Leefdaal en Duisburg (met de holle wegen), het Rodebos en de Laanvallei met geologie, Wild Leuven en Bertembos en Koeheide.

Een vroege vogelwandeling met ontbijt mag ook niet ontbreken en we sluiten het cursusjaar af met een busreis naar de Westhoek (duinen). 
De lessen hebben telkens plaats op woensdagvoormiddag, theorie in ons leslokaal (VHM, Waversebaan 66 Heverlee). We starten op 2 september 2020 met een kennismakingssessie en sluiten af met de uitreiking van de getuigschriften eind juni 2021..

Inschrijven kan op de link van Natuurpunt-CVN.

Educatief Project 2019-2020


Educatief Project 2019 -2020

Van 4 november 2019 tot en met 3 april 2020 kan je met je klas of groep naar het 38ste educatief project “Onder onze voeten: mol, mos, regenworm, madeliefje”. Info en inschrijven


Bosklassen

Ook het programma van de bosklassen staat nu op de website. Meer info.

Visietekst "Samen voor het bos van morgen"


Samen voor het bos van morgen

Er is een toenemende ongerustheid over wat er momenteel gaande is in de uitgestrekte bossen in onze streek. Vooral het beheer van Heverleebos oogst actueel kritiek. Wat Heverleebos en Meerdaalwoud betreft, beiden in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), zien we toch vooral positieve ontwikkelingen dankzij deskundig bosbeheer.

Samen met de Natuurstudiegroep Dijleland leggen we in een tekst (PDF) uit waarom.


Het Dijleland is een natuurparel door de aanwezigheid van de Doode Bemde, de Vlaamse natuurreservaten te Oud-Heverlee, het Grootbroek, het Meerdaalwoud en Heverleebos.

Er zijn ook diverse natuurparels verspreid doorheen het landschap. Eén ervan is het Rodebos.


Een netwerk van groenblauwe vingers dringt door tot in de stadskern Leuven...


De werkgroep Doode Bemde: doet o.l.v. de conservator met het beheerteam de aankoop van de terreinen en materiaal.

Zij maakt de beheersplannen en  stuurt de terreinploeg en vrijwilligers in de Doode Bemde aan.


Daarnaast zijn er nog 3 teams actief binnen de VHM; dit zijn de volgende:

Activiteitenkalender en natuurwandelingen; inventarisatie van biotopen

Jaarlijks educatief project: concept en lespakket voor leerkrachten

Opvolging ruimtelijke ontwikkelingen en beleid

in Dijleland

VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: 2 vakantiekampen voor de jeugd
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: 2 vakantiekampen voor de jeugd
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: jaarlijkse zomerkamp in de Doode Bemde
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: jaarlijkse zomerkamp in de Doode Bemde
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: jaarlijkse zomerkamp in de Doode Bemde
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: jaarlijkse zomerkamp in de Doode Bemde
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: planteniventarisaties holle wegen
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: planteniventarisaties holle wegen

Nieuws en/of recent gepubliceerd op de website (+ datum publicatie):

Infocentrum VHM

Waversebaan 66 (1ste verdieping)

3001 Heverlee

Tel: 016/23.05.58

Ondernemingsnummer: BE0410963957

RPR Leuven